30 முதல் 50 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய உடல் பரிசோதனைகள்.

நம் உடல் ஆரோக்கியத்தில் குறைபாடுகள் ஏற்படுவதை, நாம் உணரும் தீய அறிகுறிகள் மூலம் தான் உணர முடியும். முறையான ஸ்கிரீனிங் பரிசோதனை செய்து கொள்ளும் போது அறிகுறிகள் தென் படுவதற்கு முன்பாகவே நாம் ஏற்படப்போகும் மாற்றங்களை அடையாளம் காணலாம். 30 வயதுகளில்

Read More