உடல் ஆரோக்கியத்தில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள்:

உடல் ஆரோக்கியத்தில் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள்: 2020 ஆம் ஆண்டில், மிகக் குறுகிய காலத்தில், கோவிட் -19 சுகாதாரத் துறையின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் இணையற்ற இடையூறாக மாறியது. ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக, உலகம் இப்போது சேதத்திலிருந்து மீண்டு வருகிறது. புத்தாண்டு, மற்றும் கோவிட்

Read More

ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜன்ஸ் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியம்

உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏ. ஐ (ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜன்ஸ்). ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜன்ஸ் என்பதை தமிழில் செயற்கை நுண்ணறிவு என கொள்ளலாம். செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ) தற்போது வளர்ந்துவரும் முறையில், மருத்துவ துறையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பல வகையான ஏ. ஐ ஏற்கனவே பணம்

Read More